ads orders
فروش توسط:
Delpasand

ژامبون گوشت دلپسند (بسته 200 گرمی)

فروش توسط:
Delpasand

ژامبون ممتاز درجه یک در بسته بندی های وکیوم شده 200 گرمی

فروش توسط:
Delpasand

ژامبون گوشت دلپسند (هر 300 گرم)

فروش توسط:
Delpasand

کیفیت درجه یک به صورت تازه اسلایس شده و در وزن 300 گرم عرضه می شود.

فروش توسط:
Delpasand

ژامبون گوشت ممتاز دلپسند (هر 300 گرم)

فروش توسط:
Delpasand

کیفیت درجه یک به صورت تازه اسلایس شده و در وزن 300 گرم عرضه می شود.

فروش توسط:
Delpasand

ژامبون گوشت دودی دلپسند (هر 300 گرم)

فروش توسط:
Delpasand

کیفیت درجه یک، به صورت تازه اسلایس شده و در وزن 300 گرم عرضه می شود.

فروش توسط:
Delpasand

ژامبون مارتادلا تند دلپسند (هر 300 گرم)

فروش توسط:
Delpasand

کیفیت درجه یک به صورت تازه اسلایس شده و در وزن 300 گرم عرضه می شود.